MÜŞAVİRLİK

MÜŞAVİRLİK

Firmamızın sunduğu teknik ve müşavirlik hizmetlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir:

 

• Betonarme Az / Çok Katlı Konut, İş Merkezi, Kültür Merkezi, Hastane, Kamu ve Özel Sektör Binaları, Villa ve Konut Statik, Mimari ve Tesisat projelendirme, Zemin Etüt Hizmetleri

• Çelik Fabrika, Sanayi, Yapıları, Depo ve Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Binalarının Statik, Mimari ve Tesisat Projelendirme ve Zemin Etüt Hizmetleri

• Çelik Yapıların Boyutlama, Analiz ve İmalat Detaylarının Hazırlanması

• İmalat ve İnşaata Hazır Teknik Şartname, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Hesaplaması

• İstinat Duvarları Yeni Projelendirme ve Takviye Projelerinin Hazırlanması

• İnşaat Ruhsatı Alımından Yapı Kullanım İznine Kadar Teknik Müşavirlik Hizmetleri

• Teknik Danışmanlık

• Avrupa Birliği Destekli Besi Çiftlikleri Proje ve Müşavirlik Hizmetleri